Kilometrikorvaukset ja päivärahat
Blogi Arkisto

Kilometrikorvaukset ja päivärahat vuonna 2024

Työmatkan aikana syntyvät kuljetuskulut korvataan kilometrikorvauksena, mikäli matka on tehty työntekijän omassa käytössä olevalla ajoneuvolla. Päivärahan avulla puolestaan katetaan työmatkaan liittyvät ruokailu- ja peruselinkustannukset.

Verohallinnon vuoden 2024 päätös verovapaiden matkakustannusten korvauksista https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/paatokset/47405/verohallinnon-paatos-verovapaista-matkakustannusten-korvauksista-vuonna-2024/

Lue myös: Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48013/tyomatkakustannusten-korvaukset-verotuksessa4/

Vuoden 2024 kilometrikorvaukset

Vuonna 2024, verovapaita kilometrikorvauksia voidaan maksaa niille työmatkoille, jotka tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Edellytyksenä on, että käytetty kulkuneuvo, kuten auto, on palkansaajan oma tai hallussa.

Auto: Kilometrikorvauksen enimmäismäärä on 57 senttiä kilometriltä.

Lisäkorotukset:

 • Perävaunun kuljetus: Korotus 10 senttiä kilometriltä.
 • Asuntovaunun kuljetus: Korotus 15 senttiä kilometriltä.
 • Raskaan kuorman kuljetus: Esim. taukotuvan kuljetus korottaa korvausta 29 senttiä kilometriltä.
 • Suurikokoisten tai yli 80 kiloa painavien esineiden kuljetus: Korotus 4 senttiä kilometriltä.
 • Koiran kuljetus autossa: Korotus 4 senttiä kilometriltä.
 • Metsätiellä tai tienrakennustyömaalla ajaminen: Korotus 12 senttiä kilometriltä.

Muut kulkuvälineet:

 • Moottorivene (enintään 50 hv): 100 senttiä kilometriltä.
 • Moottorivene (yli 50 hv): 145 senttiä kilometriltä.
 • Moottorikelkka: 138 senttiä kilometriltä.
 • Mönkijä: 130 senttiä kilometriltä.
 • Moottoripyörä: 44 senttiä kilometriltä.
 • Mopo: 23 senttiä kilometriltä.
 • Muu kulkuneuvo: 14 senttiä kilometriltä.
 • Lisämatkustajien kuljetus, jotka liittyvät työnantajan asioihin, korottaa korvausta 4 senttiä kilometriltä.

Auton käyttöedun mukainen kustannusten korvaaminen

Kun työntekijällä on auton käyttöetu ja hän suorittaa työmatkan kyseisellä autolla, kattaen itse matkan aikana syntyvät käyttövoimakulut, kuten polttoaineen, hänelle myönnettävän korvauksen yläraja on 13 senttiä per kilometri.

Vuoden 2024 päivärahasäännöt

Verovapaan päivärahan maksamiseksi työmatkan yhdensuuntainen etäisyys erikoiseen työntekemispaikkaan tulee olla yli 15 kilometriä lähtöpisteestä, joka voi olla työntekijän pää- tai sivutyöpaikka, koti, työasunto tai toisen paikkakunnan majoituspaikka. Päivärahaa ei myönnetä, jos työpaikka on alle 5 kilometrin päässä näistä lähtöpisteistä.

Päivärahan suuruus perustuu matkavuorokauteen (24 tuntia), joka alkaa työmatkan alusta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä. Ilmaiset ateriat, joita työntekijä saa matkan aikana tai jotka sisältyvät matkalipun tai majoituksen hintaan, vähentävät päivärahan määrää. Kokopäiväraha puolittuu, jos työntekijä saa kahden aterian edun työmatkallaan. Yhdestä ilmaisesta ateriasta puolitetaan osapäiväraha.

Työmatkoilla, joilla päivärahaa ei myönnetä mutta työntekijä ei voi syödä normaalissa ruokailupaikassaan eikä työnantaja tarjoa ruokailua, voidaan maksaa verovapaa ateriakorvaus.

Ateriakorvauksen yläraja on 12 euroa per ateria. Jos työntekijä syö kaksi ateriaa tavallisesta ruokailupaikastaan poissa työmatkan aikana ilman päivärahan maksua, korvauksen enimmäismäärä on 24 euroa.

Kotimaan ja ulkomaan päivärahat vuonna 2024

Kotimaan päivärahat:

 • Osapäiväraha (yli 6 tuntia): 24 euroa
 • Kokopäiväraha (yli 10 tuntia): 51 euroa
 • Matkan kesto ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden:
 • Vähintään 2 tunnilla: 24 euroa
 • Yli 6 tunnilla: 51 euroa

Ulkomaan päivärahat:

 • Verovapaan ulkomaanpäivärahan määrä perustuu työmatkan kestoon ja maakohtaisiin enimmäismääriin.
 • Alle 10 tunnin ulkomaan työmatkoilla sovelletaan kotimaan päivärahoja ja säännöksiä.

Päivärahat lasketaan matkavuorokausien mukaan, joista ensimmäinen alkaa työmatkan aloituksesta ja kestää 24 tuntia. Matkavuorokaudet lasketaan lähtömaan ajan mukaan, eikä aikavyöhykkeiden muutos vaikuta.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy matkavuorokauden päättymishetken sijainnin mukaan. Laiva- tai lentomatkustuksessa päiväraha perustuu lähtöpaikkaan, jos lähtö ei ole Suomesta. Suomesta lähtiessä päiväraha määräytyy ensimmäisenä saavutetun maan tai alueen mukaan.

Ilmaiset ateriat tai matkalipun/hotellihuoneen hintaan sisältyvät ateriat vähentävät päivärahaa 50 prosentilla. Ulkomaanpäiväraha puolittuu, jos työntekijä saa kaksi ilmaista ateriaa tai ateriat sisältyvät matkalipun tai hotellihuoneen hintaan matkavuorokauden aikana.

Samankaltaiset artikkelit